May 01 2011

Kuidas teenida programmeerijana rohkem raha

Published by Targo at 7:55 pm under Ettekanded, Haridus, Programmeerijad, Põhialused, Raha

Olen aastate jooksul osalenud paljudes vestlustes, mille peateemaks on “ma tahaksin rohkem raha saada”, vahel küsija, vahel lubaja/keelduja rollis. Seeläbi on nüüdseks tekkinud teatav mõistmise tase ja rääkisin eelmisel kuul ka Pinu kokkutulekul sel teemal. Soovitused on kõik iseenesest triviaalsed, aga vajavad siiski vahel üle kordamist. Nüüd panen materjalid ka siia.

Jutu läbiv mõte põhineb kahel eeldusel.

Esiteks, et meie eesmärgiks on raha teenimine. Kui meile on elus olulised muud asjad (käia iga päev matkamas, saada palju lapsi, jõuda nirvaanasse vms), siis selle jaoks on teised vahendid, aga praegune jutt on rahast.

Teiseks, et me oleme tehnikud. Parim võimalus rikkaks saamiseks on muidugi ise äri teha, aga see nõuab üldjuhul progemisest loobumist, mida paljud ei raatsi.

Raha ja majandus

Alguses peame mõistma, mis on üldse raha ja miks ta eksisteerib. Raha definitsioon on:

 • Vahetusvahend
 • Akumulatsioonivahend
 • Arveldusühik ehk väärtuse mõõt

See viimane on meile praegu kõige olulisem: raha ei maksta meile mitte selle eest, et me oleme ilusad ja toredad, vaid selle eest, et me loome midagi, mis on väärtuslik. Triviaalne, aga millegipärast tekitab selle mõistmine paljudele inimestele probleeme. Rääkisin kord ühe kunstiinimesega, kes oli väga solvunud, kui ma tema töö väärtuslikkuses kahelda julgesin. Aga samas, kui sinu piltide eest ikka ei maksta, siis järelikult ei hinda inimesed neid piisavalt ja nende väärtus on lihtsalt madal. See on majandusteaduslik definitsioon ja narr on selle üle vaielda.

Järgmiseks tuleb meil mõista peamisi majanduse seaduspärasusi, eelkõige nõudmise ja pakkumise tasakaalu.

Tihti diskuteeritakse, mis peaks olema mingi töö “õiglane hind”. See on tegelikult nonsenss, iga töö on väärt parajasti nii palju, kui palju selle eest ollakse nõus maksma ja kui palju eest seda ollakse nõus tegema. Kui neid, kes konkreetse asjaga hakkama saaks, on vähem kui tellijaid, läheb hind üles ja vastupidi. Reeglid kehtivad nii ettevõtete ja klientide vahel kui ka tööandjate ja töötajate vahel. Vastavalt sellele on meil ka võimalik positsioneerida ennast selliselt, et meie tehtava töö eest makstav tasu oleks maksimaalne.

Siit ka soovitus nr 1:

 • Kui vähegi võimalik, siis tee läbi mingi mikroökonoomika kursus, paljud asjad elus saavad seeläbi oluliselt selgemaks.

Teenusearendus vs tootearendus

Enamik Eesti tarkvaraettevõtteid (ja seetõttu ka enamik Eesti programmeerijaid) tegelevad teenusearendusega. See tähendab, et konkreetses projektis on konkreetne klient, kes ostab ettevõttelt teatud hulga tagumiktunde ja maksab nende eest. Teine variant oleks tootearendus, kus klient ei maksa mitte tundide, vaid mingi juba varem valmistehtud asja eest litsentsitasu.

Tüüpilise Eesti IT konsultatsiooniäri teoreetiline finantsmudel on lihtsustatult järgmine:

Teoorias tundub, et tegemist peaks olema küllaltki tulusa tegevusega.

Päriselus on efektiivsus aga tüüpiliselt madalam, mõned projektid lähevad üldse aia taha ja nende kulu tuleb muude projektide tuludest katta jne. Seetõttu ongi enamiku eesti IT-ettevõtete kasumimarginaal ühekohaline, kui seda üldse on. Samuti on meil inimesi kord liiga palju, kord liiga vähe, mis jällegi suurendab kulutusi. Ehk siis tegemist on igavese peost suhu elamisega. Tegelik suur IT-raha on ikkagi tiražeerimises.

Olles näinud, kuidas ettevõtted raha teenivad, mainin järgmiseks mõnesid “antisoovitusi” ehk asju, mis ei aita, aga mida inimesed ikkagi kogu aeg teevad.

 • Mul on vaja rohkem raha, et [lapsi saada, koolis käia, uude majja kolida]
  • Tööandja vastus: me oleme äriettevõte, mitte heategevusasutus

Inimesed, kellel on kombeks raadiosse helistada ja kiruda, kuidas valitsus ja ettevõtjad on nõmedad, teevad mu selle peale ilmselt maatasa, aga majandusseadused on täpselt samasugused nagu teisedki loodusseadused ja nende üle tigetsemine on sama efektiivne kui halva ilma kirumine.

 • Ma käisin koolitusel ja tahan nüüd palka juurde
  • Tööandja vastus: kas see koolitus aitab meil klientidelt rohkem raha saada?

Kõik, mida me teeme, tuleb tõlkida konkreetseks väärtuseks, mida meie töö aitab luua.

 • Mul on hiilgav idee
  • Tööandja vastus: ideid on mul endalgi küll, vaja on teostust

Vahel tuleb inimene ja ütleb, et vaat, mul on sihuke idee! Ja jääb siis ootama, et kus on miljonid, mida talle idee teostamiseks antakse. Tegelikult pole teostamata idee midagi väärt.

Programmeerija kasutegurid

Tüüpilises IT projektis võime näha kliendi äripoole esindajat, kliendi projektijuhti, ärianalüütikut, süsteemianalüütikut, arhitekti, programmeerijat ja lõpuks arvutit, mis tegelikku ülesannet hakkab täitma.

Selle ahela alguses eksisteerib vaid küllaltki udune idee sellest, mis toimub ja kuidas “asjas võiksid olla”, ahela lõpus aga peavad meil olema väga täpsed, mustvalged instruktsioonid, et nüüd tee seda ja siis toda. Kõik need vahepealsed inimesed tegelevad lihtsalt uduste ideede tõlkimisega järkjärgult formaalsemasse vormi.

 

Samas on siin vahel suured infokaod ja ebaefektiivsus, igal sammul läheb midagi kaduma, tekib juurde või moondub. Ideaalses maailmas oleks siin vahel seega vaid üks inimene, kes mõistaks nii äri kui ka arvutit, aga seda juhtub harva.

Selge on siiski, et:

 • eksisteerib spekter erineva formaalsustasemega info esitamise viisidest,
 • me loome väärtust uduse info formalismideks tõlkimise kaudu,
 • spektri erinevaid osi katavad tüüpiliselt erinevad inimesed.

Seega, mida laiema osa spektrist me suudame haarata, seda suurem on ka meie väärtus ja võimalus raha teenida.

Nimetan seda Tõlkimise Atomaarseks Ulatuseks ja tähistan kreeka tähega τ (tau).

Mul endal on küllaltki kõrge τ ja eelkõige tänu sellele olen suutnud ka erinevates situatsioonides oma tegevuse eest piisavalt head tasu küsida.

Teine soovitus on seega:

 • Väärtus kasvab koos võimega mõista kliendi mõtlemisviisi. Suhtumine, et “mina olen progeja, andke mulle konkreetsed ülesanded kätte, mida ma teen, ja muu mind ei huvita”, on kindlaim viis oma palgale lae seadmiseks.

Järgmiseks tuleme tagasi küsimuse juurde teenusearendusest ja tootearendusest. IT omapära on teatavasti, et kord juba valmis tehtud asja kopeerimine on üliodav. Seepärast on rahateenimise võti taaskasutus.

Efektiivne taaskasutus nõuab spetsialistidelt aga oluliselt kõrgemat kvalifikatsiooni, seda nii analüüsi, programmeerimise, aga eelkõige testimise osas. Kui me lihtsalt võtame ühe kliendi projektist mingi koodi, kohandame seda teisele kliendile ja kolmandale, on tulemuseks tüüpiliselt jalgade ja tiibadega madu, kes saab endale peagi südamerikke. Korralik taaskasutus nõuab vastavat planeerimist algusest peale ning oluliselt suuremat panustamist süsteemi arhitektuuri ning töökindlusse, sest meil pole võimalik käia iga üksiku kliendi juures asju mcgyveri teibiga putitamas nagu tavaliste ühekliendiprojektide puhul ikka juhtub.

Üldine idee on aga selles, et kasutajad toovad ettevõttele raha sisse, programmeerijad viivad välja.

Seetõttu tuleb kasvatada suhet Kasutajate Arv jagatud Programmeerijate Arvuga, mida ma tähistan kreeka tähega ϰ (kapa).

Ajal, mil ma Microsoftis progejana töötasin, oli mul muidugi väga kõrge ϰ, mis võimaldas MSil mulle ka rohkem palka maksta, kui konsultatsioonifirmadel.

Aga kolmas soovitus on:

 • Tõsta oma kvalifikatsioon tootearenduseks vajalikule tasemele ning mine tööle tootearendusprojekti/firmasse või püüa leida võimalus oma praeguse töö tulemite tiražeerimiseks.

Nüüd veel ideedest. Nagu eelnevalt mainitud, tähtis pole mitte idee, vaid teostus, edu jaoks on vaja 1% annet ja 99% tööd. Seetõttu on edukad eelkõige inimesed, keda iseloomustab Maniakaalne Üleolekuvajadus ja Ühele asjale keskendumine. Tähistan seda kreeka tähega μ (müü). Ma ei tea ühtki tehnoloogiavallas rikkaks saanud inimest, kes poleks mingil perioodil teinud 80-100 tunniseid töönädalaid, tegelenud tehnoloogiaga ka tööväliselt ning tundnud kinnisideed enda loodud lahenduste võimalikult laialdasest levitamisest.

Minu isiklik μ on arvestatavalt üle keskmise, aga mitte võrreldav vastavate tippudega. Neljas soovitus on aga:

 • Suhtuda oma töösse kirega ning võtta omaette eesmärgiks, et sinu lahendus oleks alati parem kui teiste oma.

  

Kõik pole küll enda teha. Või siiski?

Tüüpiline viis, kuidas programmeerija rikkaks saab, on vanemarendajana raketiks muutuvas firmas, kus töötajatele on aktsiaoptsioone jagatud (ja mida suurem τ ja μ, seda rohkem optsioone). Muidugi on vaja valida selline ettevõte, millel on  (vähemalt potentsiaalselt) suur ϰ ning juhiks keegi, kellel on tohutu μ. Kanooniliseks näiteks on siin Charles Simonyi, kes oli kunagi MS Office’i peaarendaja, aga kes nüüd saab lubada endale eraisikuna kosmoses käimist.

Seega on vaja olla Õigel ajal Õiges kohas. Tähistan seda eesti tähega õ (õõ).

Näiteks töötasin Microsoftis samas toas ühe selliga, kellel juhtus olema erakordselt halb ülemus. Nii halb, et ta läks lõpuks MSist ära. Google’isse. Aastal 2001. Mina olin konservatiivne ja mõtlesin, et ei tea, kas sellest internetiotsingu ärist ikka õiget asja saab. Kuna alates sellest ajast läksid ettevõtete aktsiahinna kõverad radikaalselt lahku, on temal praeguseks muidugi palju rohkem raha kui mul. See, et tema viletsa ülemusega tiimi sattus, aga mitte mina, oli ilmselt puhas juhus, nii et tundub et siin pole suurt midagi võimalik ette võtta.

Siiski, kui me ühe korra täringuid viskame, siis Yahtzee saamise tõenäosus on küllaltki väike. Mida rohkem aga viskame, seda suuremaks kasvavad šansid.

Sellest ka viies soovitus:

 • Kui oled paar aastat mingis ettevõttes olnud ja see pole raketina lendu tõusnud, otsi järgmine töökoht.

Sest kui seda siiani pole juhtunud, pole ka tulevikus plahvatusliku kasvu tõenäosus kuigi suur.

Lõppkokkuvõttes saame aga järgmise lihtsa valemi:

€ = τ * ϰ * μ * õ

 

Valem on lihtne, täitmine aga oluliselt raskem.

PS Kommertsteadaanne

Töötame praegu dokumendihaldustoote kallal, millel on potentsiaalselt hea ϰ. Võtame kampa analüütikuid, programmeerijaid (.NET baasil) ja testijaid, kellel oleks silmapaistev mõistus ja taiplikkus, kõrge τ ja piisav μ. Asukohana on eelistatud Tartu. Kel on huvi, võib vastava sooviavalduse ja CV saata kas otse mulle või kairi.pauskar /at/ webmedia /punkt/ ee.

5 responses so far

5 Responses to “Kuidas teenida programmeerijana rohkem raha”

 1. toivoon 01 May 2011 at 10:05 pm

  “Kui vähegi võimalik, siis tee läbi mingi mikroökonoomika kursus, paljud asjad elus saavad seeläbi oluliselt selgemaks.”

  huvitav,et su soovituseks on tutvuda majandusteooriaga, mis on matemaatiliselt liiga algeline, ühiskondlikke protsesse lihtsustav ja liiga teoreetiline.

  kui laiemalt võtta, siis teise hariduse omandamine või raamatute lugemine tuleb kindlasti kasuks.

 2. Targoon 01 May 2011 at 10:53 pm

  Toivo: “huvitav,et su soovituseks on tutvuda majandusteooriaga, mis on matemaatiliselt liiga algeline, ühiskondlikke protsesse lihtsustav ja liiga teoreetiline.”

  Vähemalt ei peaks ma neid algeid siis ise enam nii palju seletama ;)

 3. Offfon 03 May 2011 at 10:17 am

  Kohe kui ma blog.tr.ee-s seda pealkirja nägin, hakkas lambike põlema: “Ohoo, Targo on jälle ameerika ideoloogiat maale toomas, tuleb mõnus pooltunnike talle oponeerides” ja Targo ei petnudki minu lootusi.

  Alustame algusest:
  #Aga samas, kui sinu piltide eest ikka ei maksta, siis järelikult ei hinda inimesed neid piisavalt ja nende väärtus on lihtsalt madal.

  Ma ütleks, et see ei ole väga hea näide. Kui programeerija loob ikkagi reaalset, mõõdetavat väärtust, siis kunstnik loob sujbjektiivset väärtust. Brändi. Inimesed ei osta pilte mitte selle pärast, et need oleks “ilusad” vaid selle pärast, et ühe v. teise kunstniku “bränd” on kõva. Kui arendaja peab eelkõige kirjutama head koodi, siis kunstnik peab eelkõige olema skandaalne müügimees.
  Ma kohe kindlasti ei segaks neid kahte ühte patta, sest kunstniku tööde eest makstav raha ei oma just väga tugevat seost nende piltide “tegeliku” väärtusega.

  #Ma käisin koolitusel ja tahan nüüd palka juurde
  * Tööandja vastus: kas see koolitus aitab meil klientidelt rohkem raha saada?

  Arendame seda dialoogi edasi:
  Milleks kuradiks te mind saatsite siis sinna koolitusele? Kui teie ka ei tea, mida on vaja õppida, et klientidelt rohkem raha saada, sis kes üldse teab???

  #Väärtus kasvab koos võimega mõista kliendi mõtlemisviisi. Suhtumine, et “mina olen progeja, andke mulle konkreetsed ülesanded kätte, mida ma teen, ja muu mind ei huvita”, on kindlaim viis oma palgale lae seadmiseks.

  Ma usun, Targo, et Sa oled kindlasti tuttav materjalidega, mis sedastavad, et 60% inimestest ei saa iialgi Arendajat, õpetatagu teda palju tahes.
  Võime mõista pointereid ja rekursiooni, vajab teatavat “peakuju” seda ei saa õppida.
  Siit võime ekstrpoleerida, et ka võime suhelda “lipsustatud idioodiga” ilma närviatakki saamata vajab teatavat “peakuju” seda ei saa õppida.
  Seega, kui Sul on kõrge “tau” siis palju õnne. Aga seda kõrget taud ei ole võimalik omandada. Küll on seda võimalik arendada, juhul kui “tau” on olemas, kuid latentses olekus.
  Halvustada “tau” puudmises inimesi, on sama hea kui halvustada ühe jalaga meest, et ta ei suuda 100 meetri jooksus osaleda.

  #Seetõttu on edukad eelkõige inimesed, keda iseloomustab Maniakaalne Üleolekuvajadus ja Ühele asjale keskendumine.

  Järgnevalt tõmbad sa selles lõigus meelevaldse võrdusmärgi üleolekuvajadus = masstiraaž = papp! Ma tean arendajaid, kes teevad vägagi vingeid asju, kusjuures nende asjade “vingus” sisemine elegants ja lahenduse ilu, on mõistetavad ainult teisele spetsialistile. Kusjuures heale spetsialistile.
  Ma võrdleks seda margikonjak vs. coca-cola. Kindlasti ringleb kokakoolatööstuses rohkem pappi, aga margikonjakimõisas töötada on uhkem.
  Seos on pigem pöördvõrdeline: maailmas on 3 eksperti, kes suudavad minu tehtud ülikeerulist tarkvaratükki kasutada vs. maailmas on miljon idiooti, kes minu tahtud farmvilles tööandja aega surmuks löövad, aga vähemalt saan ma selle eest palju pappi.
  Kui inimeses on veidi Kurja Geeniuse(tm) soont, siis pakub talle muidugi veidi rahuldust mõte nendest miljaridtest töötundudest, mis tänu tema rakendusele raisatakse.

  #Kui oled paar aastat mingis ettevõttes olnud ja see pole raketina lendu tõusnud, otsi järgmine töökoht.
  No kuule Targo. Mida Sina ise arvaksid arendajast, kes saadab sulle CV mis on kirju nagu eesti tõugu veis. Igas kohas circa 2 aastat ja siis järgmine? Küllap sa arvaksid, et tegemist on konfliktse isiksusega v. on inimesel mõni muu probleem, mis ei lase tal töökohta pidada ja viskaksid selle CV kõrvale.

  Et nüüd ainult virisemiseks asi ei jää, siis mõni soovitus ka. Esteks – rahanumber on ALATI suhteline. Psühhologilised uuringud on korduvalt näidanud, et palganumbrist saadav rahuldus ei sõltu üldse plaganumbri absoluutväärtusest vaid sellest, et ta on suhteliselt suurem kui “naabrimehel”.
  Siinkohas võib Eesti arendaja juba niigi rahul olla – kui ta on arendaja suures ja edukas firmas, siis on tema palk juba praegu 1500-2500 EUR neto. OLULISELT rohkem kui “teisel eestlasel”. Ametliku statistika järgi kuulub ta sellega ülemisse tuludetsiili – “rikaste” hulka, keda Savisaar tahab vigaseks maksustada.
  Kui sellest on vähe, siis püüdke leida endale töö kõrge elatustasemaga riigis, ise aga elage madala elatustaseme (ja hinnatasemega) riigis. Näiteks Eestist saab teha kaugkodutööd Soome. Rootsi on raskem, sest Rootslased on selle kodutöö suhtes konservatiivsemad.
  Või otsige endale töökoht Lõuna-Prantsusmaal piiri ääres, elukoht aga soetage tükk maad odavamasse Hispaaniasse.
  Eestlase sobib stabiilne, hästitasustatud, kindel “kuni surmani” töökoht mõnes suures ja stabiilses hiigelkorporatsioonis palju paremini kui “õnneotsimine” ja “kullakaevamine” startupis.

 4. Targoon 05 May 2011 at 12:31 am

  Ma just mõtlesingi, et kuhu minu püsiklient on jäänud, hea meel, et ka mina ei pidanud pettuma :D
  Kui programeerija loob ikkagi reaalset, mõõdetavat väärtust, siis kunstnik loob sujbjektiivset väärtust. /—/ Ma kohe kindlasti ei segaks neid kahte ühte patta, sest kunstniku tööde eest makstav raha ei oma just väga tugevat seost nende piltide “tegeliku” väärtusega
  Pole olemas tegelikku väärtust või objektiivset ja subjektiivset väärtust. Väärtus näitab seda, et keegi tahab seda asja endale saada. Miks ta seda tahab, kas see põhjus on mõistlik või on ta ajupestud, ei ole oluline. Aga kui ta tahab seda piisavalt, et oma vaevaga teenitud raha välja käia, on väärtus olemas, muul juhul ei ole. Defnitsiooni kohaselt :)

  Milleks kuradiks te mind saatsite siis sinna koolitusele? Kui teie ka ei tea, mida on vaja õppida, et klientidelt rohkem raha saada, sis kes üldse teab???
  Natuke halb sõnastus minu enda poolt. Pigem on tegemist olukorraga, kus töölesaaja vehib diplomite ja sertifikaatidega ja ütleb, et ta on ainult tänu nendele rohkem väärt, kuigi katseülesannet ei tee mitte üks raas paremini.

  Halvustada “tau” puudmises inimesi, on sama hea kui halvustada ühe jalaga meest, et ta ei suuda 100 meetri jooksus osaleda
  Ma ei halvusta muuseas kedagi. Paljudel inimestel on asi ikkagi treenimise taga ja tau arendamine on kõige otsesemaid meetodeid oma karjääri edendamiseks.
  Tuletan ka meelde, et alguses ütlesin disclaimerina
  “Jutu läbiv mõte põhineb kahel eeldusel.
  Esiteks, et meie eesmärgiks on raha teenimine. Kui meile on elus olulised muud asjad (käia iga päev matkamas, saada palju lapsi, jõuda nirvaanasse vms), siis selle jaoks on teised vahendid, aga praegune jutt on rahast.”
  Siit järeldub ka seisukoht margikonjaki ja surmani töökoha osas – kui see inimest õnnelikuks teeb, siis jumala eest andku minna.

  üleolekuvajadus = masstiraaž = papp
  Mitte päris. Maniakaalne Üleolekuvajadus on tarvilik, aga mitte piisav tingimus rikkaks saamiseks. Täpsemalt on seda vaja igas asjas tippu jõudmiseks, olgu tegemist parima konjaki või kõige rentaablima mullijoogiga.

 5. Offfon 05 May 2011 at 11:37 am

  Erinevus kunstniku ja arendaja vahel on selles, et kunstnik peab panema mingi osa auru “tuntud olemisele” – korraldama kasvõi skandaale v. et meedia temast räägiks ja inimesed tema pilte ostaks. Tähtis pole mitte niivõrd pildijjonistamise kuivõrd enesemüümise oskus. Hea arendaja ei pea oskama midagi muud, kui hästi koodu kirjutada ja “headjunterid” otsivad ta ise üles ja pakuvad head raha.

  Minu arvates on siin oluline erinevus. Tänapäeva kunstnik tegeleb oluliselt rohkem “õhu müümisega” kui arendaja.

  #Esiteks, et meie eesmärgiks on raha teenimine.

  Ma tegin, ehk meelelvaldse järelduse, et raha teenimine ei pea käima mitte “iga hinna eest” vaid nii mõistlikul määral muude asjadega tasakaalus.

  Muidu peaks seda juttu jätkama umbes nii: “Kui meie eesmärgiks on raha teenimine, siis jätke tarkvara-arendus kus see ja teine, ning minge tööle investeerimispanka” :)

Comments RSS

Leave a Reply