Archive for the 'Töökuulutused' Category

Nov 30 2015

Minu viis kuud Bondoras

Published by Targo under Hea kood, Isiklik, Raha, Töökuulutused

Äsja täitus mul viis kuud Bondoras töötamist.

Kuidas on läinud?

Lühike vastus: suurepäraselt!

Pikka vastust tuleb alustada kaugemalt. Alustasin oma karjääri metsikutel üheksakümnendatel, kui normiks oli kaastöötajatele hambapastasse pliinitraati panna ning vajadusel juhtmejupist voolu lasta (või oli see ainult konkreetse ettevõtte eripära?) Kommertstarkvara loomine oli Eestis lapsekingades ning seda tehti üsna katse-eksituse meetodil. See, et järgmises töökohas APT-s (praeguseks transformeerunud CGI Eesti kontoriks) üldse eksisteeris selline nähtus nagu süsteemianalüüs, oli päris kõva sõna. Edasi viis elu mu juba päris suurde ettevõttesse, rohkete protsesside ning kõrgelt spetsialiseeritud rollidega.

Igas järgmises kohas olid asjad rohkem korras ja süstematiseeritud, sellest tekkis mul ka ettekujutus, et ahaa, nüüd ma tean, kuidas tuleb edukalt tarkvara teha, millised protsessid ja meetodid selleks vajalikud on. Kui aga Eestisse tagasi tulin ja keskmise suurusega ettevõttesse tööle asusin, ei hakanud kogemused siiski nii ladusalt tööle, kui oleksin oodanud. Milles siis asi?

Reaalselt ei eksisteeri paraku mingit garanteeritult edukat meetodit, kuidas tarkvaratootmist korraldada. On mingid üldised printsiibid, kuid detailid olenevad organisatsiooni suurusest, tegevusvaldkonnast ja mitmetest muudest teguritest. Jah, elementaarne, aga inimestel on kord juba kombeks seniste kogemuste haamrit kasutades ka uusi situatsioone samasuguste naeltena käsitleda.

Asi läheb aga huvitavaks, kui meil on tegu väga dünaamilise organisatsiooniga nagu Bondora. Esiteks kasvab Bondora praegu väga kiiresti, ma pole enam kaugeltki kõige uuem töötaja. Teiseks, ma ei tea, mis narkotsi Pärtel täpselt tarbib, aga igal nädalal leiutab ta mõne uue vägeva asja, mida proovida. Sel juhul tulebki protsesse jooksvalt kohandada, vahel ka organisatsioonistruktuuri ja tehnoloogilist arhitektuuri.

Minu strateegiliseks ülesandeks on: kuidas arendada tehnoloogilist platvormi maailma vallutamise eesmärgiga ettevõttes, mis pidevalt muutub?

Selline sõnastus aitab vajadusel ka mõtteid korrastada. Kui on kahtlus, et mida teha, siis tuleb kujutleda, et me saame väga, väga edukaks – mis on sel juhul õige lahendus? Sest kui me edu ei saavuta, mis siis üldse asja point on, eks.

Mis mulle Bondoras meeldib?

Võrreldes eelmise tööga, kus tegu oli suurel määral ikkagi konkreetsete klientide soovide täitmisega, on olulisteks positiivseteks külgedeks:

 • Tarkvara skaleeritavuse ärakasutamise võimalus. Võrreldes majaehitamise või muude inseneridistsipliinidega on tarkvaral suurepärane omadus, et sama tarkvara võib kasutada kuitahes palju inimesi. Tootearendust katsusin ma ka Nortalis korraldada, aga see oli raskem. Nortal on hea ettevõte, kuid kui kogu elu, raamatupidamisest arenguvestlusteni, on orienteeritud pigem arendustundide müügile, on mingit teistsugust lähenemist keeruline tööle panna. Bondoras on kasutajate arvu suurendamine nii loomulik eesmärk, et sellest pole isegi vaja eraldi rääkida, ja milline insener ei tahaks, et tema tööd võimalikult palju kasutataks?
 • Pikaajaline mõtlemine, mis võiks ju olla igasuguse tarkvaraarenduse loomulik osa, kuid kahjuks loob riigihangete struktuur tugeva motivatsiooni lühiajalisele edule optimiseerimiseks. Kui arendaja teab, et tal on vaja selle koodiga tegeleda ka viie aasta pärast, on ta üldjuhul palju hoolikam kui siis, kui on teada, et vastutus kestab vaid lähimate kuude jooksul.
 • No bullshit. Ma tegelen oluliselt rohkem asjadega, mis mulle meeldivad, ning vähem nendega, mis ei meeldi. Tegu mõnes mõttes taas hangete vormist tuleneva probleemiga, kus tellija ja täitja vaheliste konfliktide seemned on juba lepingutesse külvatud.

Boonusena toon ära, et päris hea on taas töötada kohas, kus ettevõtte juht vajadusel ise suudab SQLi lahti võtta ja uurida, mis süsteemis toimub. Mitte, et sellel mingit suurt praktilist väärtust oleks, aga nii ei teki tunnet, et äri- ja tehnikainimesed omaette isoleeritud maailmades eksisteerivad.

Mida Bondoras tehakse?

Kui ma väike olin, laenas naabrimees minu isalt vahel viis rubla ja tõi palgapäeval tagasi. Maailmas on palju inimesi, kellel mitmesugustel põhjustel raha parajasti puudu on, aga on ka inimesi, kellel on seda hetkel üle. Kui esimestel on naaber, kellelt laenata, siis on tore, aga kui ei ole?

Mingi suvaline inimene pole jälle nõus sulle laenama… või siiski? Mittelaenamise põhjuseks on üldiselt see, et me ei tea, kas teine on usaldusväärne ja maksab raha tagasi. Sama probleem on näiteks aktsiatega – kuigi majandus üldiselt tõuseb, siis kust ma tean, et just see ettevõte pankrotti ei lähe, mille aktsiat ma ostan? Aktsiaturul on lahenduseks diversifitseerimine, ostad kas paljusid erinevaid aktsiaid või üldse indeksfondi, siis pole üksik kaotus enam nii oluline.

Laenamise puhul saab teha sama. Kui üks konkreetne inimene võib laenu mitte tagastada, siis enamik inimesi siiski teevad seda. Olgu meil seega näiteks 200 inimest, kellest igaüks soovib laenata tuhat eurot. Teisel pool on 200 inimest, kes saavad tuhat eurot laenu anda. Jagame nüüd kõik tuhanded 5-eurosteks tükkideks, nii et igaüks laenab igaühele viis eurot ja ongi riskid maandatud, konkreetsed kaotused on piiratud 5 euroga.

Pangad on sama põhimõtet rakendanud juba sadu aastaid, kuid üldiselt ei saa inimesed kontrollida, mida nende hoiustatud rahaga tehakse. Arenenud tehnoloogia võimaldab inimestele aga palju suuremat kontrolli, raha liigutamist ja jälgimist saab toimetada kiiremini, lihtsamalt ja odavamalt kui kunagi varem.

Ehk siis suures plaanis ongi asi väga lihtne, laenusoovid jagatakse väikesteks tükkideks, mida rahastavad paljud üksikinvestorid. Reaalselt on seal muidugi palju keerukusi, neist suurim on küsimus, kuidas õigesti hinnata laenaja riski? Riski hindamine on omakorda kinni selles, kui palju on laenusoovija kohta olemas infot. Info tuleb osaliselt kliendilt endalt, aga ka taustakontrollist nagu võlaregistrid jms. Paljude parameetrite põhjal hindabki statistiline mudel, mis on konkreetse laenu risk.

Protsess on üldjoontes järgmine:

Äri kasvatamisel on kaks poolt: ekstensiivne (ehk rohkem külastajaid) ning intensiivne (suurem külastajate protsent, kes joonisel toodud sammud läbi teeb). Siit tulenevad ka tehnilised eesmärgid: ühelt poolt süsteemi skaleeruvus ning teiselt poolt võimalikult sujuv kasutajakogemus.

Kasvu osas on lagi aga nii kõrgel, et pea hakkab ringi käima. Selliste laenude turu suurust hinnatakse TRILJONILE (kaksteist nulli) dollarile.

Mida mina konkreetselt teen?

Viimased 10 aastat olen ma pooleldi tegelenud tehniliste asjade ning pooleldi inimestega, nõnda ka siin. Inimesed on mõistagi tähtsamad.

Igapäevaselt kirjutan ma koodi ja uurin igasuguseid jooksvaid probleeme. Käed on pidevalt mullased, valgeid kindaid pole endale hankinud. Õnneks on abiks ka teisi väga tugevaid tegijaid:

(kes Tarmot tunnevad, siis jah, ta ongi juurde võtnud)

Paralleelselt aitan aga paika ajada viit asja, mis iga organisatsiooni disainimisel tähtsad on:

1. Õiged inimesed

Millised inimesed on õiged, oleneb suuresti ärimudelist. Olenevalt sellest, mida me teeme, võime hinnata näiteks korralikkust, paindlikkust, vastupidavust vms. Bondora-suguses keskkonnas, kus uued väljakutsed on igapäevased, on võtmeks nutikus ja õppimisvõime. Need on ka peamised omadused, mida ma värbamisel katsun silmas pidada.

2. Õige kultuur

Meie eesmärgiks on kasvada suureks oma saavutustelt, aga mitte tingimata inimeste arvu poolest. See tähendab, et tarkvara peab olema võimalikult hooldusvaba ning arendajatel peab olema motivatsioon sellist tarkvara luua. Lihtsaim meetod selleks on läbi võimalikult konkreetse vastutuse ja omanditunde.

3. Õige struktuur

Organisatsiooni struktuuri osas on peamine tegur Conway seadus, mis ütleb, et tarkvarasüsteemi disain hakkab peegeldama organisatsiooni disaini (täpsemalt organisatsioonisisest kommunikatsiooni). Kui meil on väga hierarhiline organisatsioon, saame ka hierarhilise ülesehitusega tarkvara. Kui meil on maatriksjuhtimine, siis tekivad ka tarkvarasse ristsõltuvused. Kui meil on sõltumatud tiimid, saame ka üksteisest sõltumatud komponendid.

Struktuur võib olla ajas muutuv. Kui meil on kolm arendajat, on okei, et kõik teavad kõike ja vastutavad probleemide eest ühiselt. Kui arendajaid on aga kümme, võib tekkida “kollektiivse vastutuse sündroom” ning inimestel kaob ära omanditunne koodi vastu. Siis on mõistlik jagada organisatsioon väiksemateks üksusteks.

4. Õiged protsessid

See on miski, mis muutub aja jooksul pidevalt. Murdekoht võiks olla umbes kahekordse kasvu juures. Kümne tehniku puhul töötab teistsugune lähenemine kui viiega, kahekümne juures on jälle aeg kohandamiseks jne. Vahel olengi pidanud stabiilsemate oludega harjunud kolleege lohutama, et paar korda aastas ümber organiseerumises pole midagi hullu.

5. Õige tehnoloogia

Kuigi sageli vaieldakse arendusorganisatsioonides parima versioonihaldussüsteemi, programmeerimiskeele või one true brace style‘i üle ennast näost siniseks, tulevad tehnoloogilised valikud alles pärast seda, kui eelmised asjad paigas. Lõppkokkuvõttes peame olema suutelised kiirelt ja kergelt muutuma, kui Next Big Thing leiutatakse. Võtmesõnadeks modulaarsus ja sõltumatus.

Mis on karu kõhus?

Algselt ühe arendajaga ja hiljem kasvanud tarkvarasüsteemid teevad tavaliselt läbi järgmised arenguetapid:

1. Spagetiorienteeritud arhitektuur

Pole veel päris head aimdust, mida me teeme, proovime igasuguseid erinevaid asju ja hoiame “ehk-läheb-tarvis” koodi alles. Kiirema katsetamise huvides jääb süsteemi mitmesuguseid häkke ja otselõikeid. Samas teavad esialgsed 1-3 arendajat koodi niikuinii peast ning suudavad iga üksiku spageti alguse ja otsa kergesti üles leida.

2. Lasanjeorienteeritud arhitektuur

Inimesi tuli juurde, kes enam kõigest aru ei saanud, nii et jagame süsteemi loogilisteks kihtideks. Veebiklient-vaated-kontrollerid-sõnumid-domeenimudel-DAOd-SQL või kuidas kellelegi parajasti meeldib. Paljud süsteemid jäävadki kusagile siia pidama.

3. Raviooliorienteeritud arhitektuur

Kui aga süsteemi suurus veel kasvab ja sinna on vaja rohkem muudatusi teha, pole kihid enam piisavalt paindlikud. Ühe stsenaariumi jaoks tehtavad muudatused toovad kaasa tagajärgi ka teiste jaoks, just nagu katse valmisküpsetatud lasanjel keskmine plaat ära vahetada võib kõik muu sassi ajada. Siis tuleb süsteem jagada sõltumatuteks osadeks, mida iseseisvalt muuta saab. Infosüsteemide puhul on realisatsiooniks tavaliselt microservice‘id, seda lähenemist kasutavad paljud maailma edukaimad ettevõtted nagu Amazon või Google. Konkreetselt Bondora juhul saaks ülalpool illustreeritud laenuprotsessi etapid muuta sõltumatuteks teenusteks, millest igaüht võimalik iseseisvalt paigaldada, skaleerida ja ümber teha.

Bondora on hetkel kusagil lasanje ja raviooli vahepeal – on nii kenasti jagatud kui ka üle terve maailma ulatuvaid osi. Kui ma esimest korda koodile tiiru peale sain tehtud, tekkis ka nägemus, mismoodi asjad ideaalis võiksid olla. Kuna senine elukogemus oli näidanud, et äriinimestele tavaliselt “muudame kõik ümber” ettepanekud väga ei sobi, valmistasin mõttes rea igasuguseid argumente ette, miks on tegu hea mõttega. Reaalselt jõudsin öelda umbes kaks lauset, kui Pärtel vastas, et “tehke ära”. Kas tegu oli erakordse usalduskrediidi või hulljulgusega, näitab aeg.

PS Pakume kogenud .NET arendajatele võimalust maailma vallutamises kaasa lüüa. Vastavalt jaksule ka väärilised kullakangid ning pudrumäed. Huvi korral võib minuga ühendust võtta.

3 responses so far

Dec 13 2012

Otsime projektijuhti

Kommertsteadaanne! :)

Võtame kampa projektijuhi.

Tööülesanded:

 • Tarkvaraarenduse projektide juhtimine
 • Pakkumiste koostamine või konsulteerimine pakkumiste koostamisel
 • Projektiplaanide koostamine ning osalemine projektirühmade töös
 • Kliendisuhete loomine ja hoidmine
 • Lepingute ettevalmistamine ja aruandluse tagamine
 • Meeskonna juhtimine

Nõudmised kandidaadile:

 • Eelnev kogemus IT valdkonnas projektide juhtimisel
 • Hea planeerimise ja organiseerimise oskus
 • Väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus
 • Initsiatiiv ja tulemustele orienteeritus
 • Valmisolek õppida ja areneda
 • Väga hea eesti ja inglise keele oskus
 • Valmisolek töölähetusteks

Kasuks tuleb:

 • Eelnev kogemus avaliku sektori valdkonnas
 • Varasem kogemus SharePointi tootega või dokumendihalduse valdkonnas
 • Äri-ja/või süsteemianalüüsi kogemus
 • Soome keele oskus

Tööaeg : täistööaeg

Tööle asumise aeg : niipea kui võimalik

Asukoht : Tartu (või valmisolek mõned päevad nädalas Tartus olla)

“Mida pakume” osas kustutasin tavalise HR-jutu ära ja ütlen selle asemel:

 1. Meie inimesed on intelligentsed, optimistlikud, teotahtelised inimesed, kes viivad asju lõpuni. Olen kõiki, kes meie toas istuvad, ise intervjueerinud ja garanteerin nende kvaliteedi :)
 2. Meie tiim on kõige kokkuhoidvam, kus ma kunagi olen töötanud. Kui sügisel Tartu linnamaratoni jooksin, jooksid-sõitsid tiimikaaslased lõiguti minuga koos, et toetust avaldada. Süda läheb härdaks kohe sellele mõeldes :)
 3. Me teeme tehnoloogiliselt ägedat asja. Kui SharePointi arendus on enamasti üks rist ja viletsus, siis oleme loonud lahenduse, kus “SharePointi viisi” asemel saab kasutada pigem mõistlikke, arendajatele harjumuspärasemaid ja mugavamaid mustreid. Meie praegune tehnoloogia on kiireim ja töökindlaim SP ökosüsteemis töötav lahendus, millega ma olen kokku puutunud ning tõi meile eelmise aasta Microsoft Country Partner of the Year auhinna.
 4. Igakordse jalgrattaleiutamise asemel on meie rõhk pigem kvaliteetsete, taaskasutatavate lahenduste ning komponentide väljatöötamisel. Eesmärk on kasutada ära tarkvara põhiomadust: loodud väärtust saab paljukordselt kasutada.
 5. Inimestele, kes vastavad meie põhiprintsiipidele: “olla taiplik, teha asjad ära ning olla hea tiimikaaslane”, saab ka väärikas diil kokku pandud.

Kandideerimiseks saada CV careers.estonia@nortal.com.

5 responses so far

Feb 15 2012

SharePointi arendaja tööpakkumine

Published by Targo under Töökuulutused

Edastan tööpakkumise:
Sharepoint Developer

Job description:
 • Microsoft SharePoint solutions development, configuration, deployment and maintenance
 • Participation in process of technical design
Requirements for the candidate:
 • At least 3 years of experience in field of .NET development (C#, ASP.NET), knowledge of Microsoft SQL Server and Client Side technologies (JavaScript, AJAX)
 • Knowledge of Microsoft SharePoint Server 2010
 • Team work and good communication skills
 • Ability to maintain good quality of work tasks
 • Ability to learn quickly and desire to improve
 • Initiative, goal and results orientated
 • Good knowledge of English and Estonian language – spoken and written
Beneficial skills:
 • System integration experience (WebServices, WCF, SOA)
 • Technical leadership experience
We offer:
 • A possibility to influence the development of a whole country by working with systems that affect many people’s daily lives
 • Interesting and responsible work with various clients
 • Ability to work with latest technologies and tools
 • Great opportunities for professional growth
 • Youthful, friendly and professional team
 • Motivational salary depending on experience and work results
Location: Tallinn or Tartu, Estonia
Working time: Full-time work
Start date: ASAP
Contact: careers@webmedia.ee

No responses yet

May 06 2011

Töökuulutus

Published by Targo under Töökuulutused

Seoses tegevuse laienemisega võtame meeskonda uusi arendajaid, analüütikuid ja testijaid.

Mida me teeme?

Meie eesmärgiks on regiooni parima tervikliku, kergesti taaskasutatava infohaldusplatvormi loomine.

Eesti infohalduse turgu iseloomustavad praegu järgmised faktorid:

 • Turu fragmenteeritus, kasvõi Eesti ministeeriumides on kasutusel pool tosinat erinevat dokumendihaldusplatvormi. Erinevad tooted katavad probleemistiku erinevaid aspekte, kuid mitte kõiki neist (mõnel on nt protsessihaldus, aga pole arhiveerimist, teisel on grupitöövahendid, aga rangemate protsesside loomine on raske jne)
 • Eesti-spetsiifilised tehnoloogilised nõuded nagu ID-kaart, DDoc, X-Tee jne, mis muudavad imporditavate platvormide kohandamise mittetriviaalseks
 • Eesti-spetsiifilised juriidilised nõuded asjaajamisele, dokumentide avalikustamisele, arhiveerimisele, isikuandmete kaitsele jne

Me töötame platvormi kallal, mis võimaldab infohalduse ülesannete terviklikku lahendamist, sealhulgas:

 • Vabas vormis grupitöö ja info jagamine
 • Struktureeritud dokumentide ja juurdepääsude haldus
 • Töövoogude ja ülesannete haldus
 • Info säilitamine ja arhiveerimine
 • Integratsioon kohalike tehnoloogiatega

Selle tulemusena loome toote, mis on Eestis oma ala parim ning sobib ka eksportimiseks mujale.

Mida me pakume?

 • Webmedia on järjest võitnud Eesti parima töökeskkonnaga ettevõtte tiitleid
 • Meie tiimis on oma ala parimad spetsialistid, kellelt õppida nii tehnoloogia kui seonduva ärivaldkonna osas
 • Usume oma äri tulevikku, mis tähendab, et:
  • Sinu loodud tulemust hakkavad kasutama väga paljud erinevad inimesed 
  • Teenime palju raha, millest saavad osa kõik, kes kaasa löövad

Mida me soovime?

Ühisteks eeldusteks edukale kandidaadile on:

 • Silmapaistev mõistus ja taiplikkus
 • Harjumus teha asjad 100% lõpuni ja korralikult valmis
 • Inimestega hea läbi saamise oskus
 • Oma vahetutest ülesannetest kaugemale vaatamine ning suurema pildi nägemine

Kasuks tuleb eelnev kogemus infohalduse valdkonnas.

Asukohana on eelistatud Tartu, aga sobib ka Tallinn.

Spetsiifilised eeldused

Arendajatel on vajalik .NET Frameworki tundmine või valmisolek selle kiireks äraõppimiseks.

Analüütikutele tuleb kasuks dokumendihalduse nõuete eelnev tundmine või valmisolek teema kiireks omandamiseks.

Testijatel on vajalik programmeerimiskogemus või valmisolek selle kiireks omandamiseks. Liigume automaattestimise osakaalu maksimeerimise suunas.

Vabu positsioone on mitmeid, sestap konkureeriksid peamiselt iseendaga. Võid ka sõbra kaasa võtta.

CV võid saata otse mulle või siis careers /at / webmedia /punkt / ee

No responses yet

Dec 14 2009

Targo värbab kvaliteedijuhti

Published by Targo under Töökuulutused

Koht nüüd täidetud, tänud kõigile huvilistele!

bugFreeSoftware

Webmedia võtab tööle Microsofti platvormi kvaliteedijuhi, minu otseses alluvuses.

Eeldused edukale kandidaadile:

 • Silmapaistev mõistus ja taiplikkus
 • Pikaajaline (5+ aastat) IT kogemus mitmesuguse suurusega projektides
 • Inimestega hästi läbisaamise ja juhtimise oskus
 • Põhjalik tarkvaratestimise kogemus, sealhulgas automaattestide ja koormustestidega
 • Tarkvaratootmisprotsesside kujundamise kogemus
 • Programmeerimiskogemus
 • Püüe perfektsusele ja soov olla homme parem kui eile

Ülesanneteks:

 • Microsofti platvormil toimuvate projektide kvaliteedikontrolli protsesside kujundamine ja juurutamine
 • Testijate juhendamine
 • Isiklik panustamine keerulisemate projektide kvaliteedikontrolli

 Webmedia on võitnud auhindu kui Eesti kõige pere- ja töötajasõbralikum ettevõte. WM sees sai minu tiim just 2009 aasta team spiriti trofee. Meie põhimõtteks on teha asju hästi. Meil on lõbus. Tegijad inimesed saavad hüva palka ka.

Töö asukohaks sobib nii Tartu kui Tallinn.

Kontakti võiks esimese hooga võtta Kairiga (kairi.pauskar /at/ webmedia.ee).

2 responses so far