Mar 30 2008

Täpsusvastamine

Published by Targo at 6:21 am under Analüüs, Juhtimine

 target.jpg

Eelnevalt käsitletud täpsusküsitlemise teema lõpuks ka natuke juttu vastamisest. Ka kõige konkreetsem, täpsem ja asja tuumani tungivam küsimus pole suurt midagi väärt, kui sellele vastata pikalt, laialivalguvalt ja mitteasjassepuutuvalt.

Hoiatuseks muidugi, et jutt käib endiselt tööalastest vestlustest, kus tuleb mingit konkreetset probleemi lahendada. Kodus naisega rääkides pole selline kõneviis ilmselt kuigi edukas :) Igapäevaelus on küllaltki tavaline, et küsimusele ei vastata otse või välditakse vastamist üleüldse. Kui näiteks pärast kinoskäiku küsida, kuidas film meeldis, vastatakse sellele tihti hoopis kommentaaridega sellest, kui palju kinos rahvast oli ja kuidas paks mammi näris kõrvalistmel kogu aeg popkorni.

Kui meil on vaja ärilisi otsuseid teha, olukorrast ülevaadet saada või probleemi uurida, on abiks aga kolm reeglit:

1. Vasta küsimusele

captain_answer.jpg

Näide.
Küsimus: kas me oleme graafikus?
Vastus: me seadsime projekti alguses pingelised tähtajad ega oodanud partnerite poolset viivitust. Samuti unustasime me pühadeperioodi graafikusse lisada.

Selle asemel, et küsimusele vastata, hakkas vastaja pajatama lugulaulu graafiku saamisloost, mis pole üldjuhul antud punktis üldse oluline. Parem variant oleks:

Küsimus: kas me oleme graafikus?
Vastus: Ei, me oleme kaks nädalat maas.

Me saame vestlusega edasi liikuda ega pea olulisi infokillukesi õngitsema ja filtreerima.

2. Alusta vastuse tuumast

kernel.jpg

Enne pikema selgituse andmist on hea vastuse põhiolemus edasi anda, et vastaspool ei peaks pinevalt mõtlema selle üle, kuidas sinu jutust olulist tabada ja saaks keskenduda lihtsalt info vastuvõtmisele.

Näiteid headest tuumvastustest:

 • Jah
 • Ei
 • <Mingi arv>
 • <Mingi tähtaeg>
 • Ühelauseline vastus
 • Bullet pointid (lühidalt)
 • Ei tea (selle asemel, et pika ja ähmase jutuga seda peita)

3. Anna vajalik lisainfo, aga lühidalt

info.gif

Siin on abiks tähele panna, et kui küsija on see, kes peab otsuse langetama, aitavad teda kõige rohkem konkreetset ja täpsed vastused. Kui tal on vaja rohkem teada, küsib ta juba ise edasi (eeldusel muidugi, et tegemist on inimesega, kes oskab küsida).

Lisaks eelpooltoodule saab vastaja kasutada muidugi ka teisi võtteid:

- Selgitamine.
Küsimus: Mis on praegu kõige tähtsam asi, millega sa tegeled?
Vastus: Kas kõige tähtsam kliendi või ajagraafiku seisukohalt? (selle asemel, et mõlemat varianti lahti seletada)

- Ümbersuunamine.
Küsimus: Kuivõrd see projekt meie kasumit suurendab?
Vastus: Ei suurendagi. Eesmärk on kvaliteedi tõstmine.

- Riskikontroll.
Kui paistab, et eelnevate küsimustega on midagi olulist vahele jäänud, võib kumbki pool küsida midagi üldist stiilis:
Küsija: Kas on veel midagi, mida ma graafikust mahajäämise kohta peaksin teadma?
või
Vastaja: Riskianalüüs on muutnud, kas ma saaks selgitada, enne kui me teemat vahetame?

One response so far

One Response to “Täpsusvastamine”

 1. wart removing productson 27 Mar 2014 at 10:15 am

  Letdown to become screened on a regular in many cancers ( space
  ) Female done 30th, guys who can be gay or bisexual,
  and the everyone who definitely are HIV certain, is generally remarkably watchful about regular checking needed for HPV-related medical issues, most
  notably cervical types of cancer in addition to STDs.We are new
  growths onto the skin? Have you ever an breeds of warts.
  They will be submitted to your main natural points, face, fingers, biceps, paws, mouths, properly places.
  Moreover, all these growths are widely communicable and then they can look onto the
  skin in such a way that you just find it difficult to look forward to.
  With a purpose to have a discussion about unique wart root causes, we look into all sorts
  of hpv warts right now. When you will discover numerous varieties old there is a commonly used
  uniting item: what causes diabetes. The virus that is definitely linked with
  various genital warts is termed a Warts (Psychological Papilloma Contamination).

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply