Mar 24 2011

IT 21. sajandil

Published by Targo at 12:05 am under Innovatsioon, Tehnoloogia

Viimasel ajal on mul poejärjekorras, koosolekut oodates või muus ajutises igavas situatsioonis saanud kombeks telefonist Youtube’i vaadata, märk ühelt poolt püsimatust iseloomust, aga teiselt poolt tänapäeva tehnoloogilistest võimalustest.

15 ja pool aastat tagasi läksin ma ülikooli ning sain endale oma esimese emailikonto. Interneti püsiühendust polnud siis praktiliselt kellelgi, mobiiltelefonid olid üksikutel rahameestel ja koduvideote tegemise võimalused olid sama  haruldased.

Praegu aga on mul taskus vidin, mis võimaldab mul suvalises kohas olles vaadata miljonite inimeste tehtud koduvideoid. Peatugem ja mõelgem hetkeks, kui palju tuhandeid leiutisi on selleks viimase 15 aasta jooksul vaja läinud. Kas pole uskumatult äge, mh-ah?!?

Samas oli küllaltki vähe neid, kes oleks osanud midagi taolist ette ennustada. Võtan praegu siiski selle riski, et mängin hiromanti ja ennustan, mida toovad järgmised mitte ainult 15 aastat, vaid ka 50 ja enam. Erinevalt paljudest teistest nostradamuse-wannabe’dest katsun teha oma väited võimalikult konkreetseks, nii et neid oleks võimalik üheselt kontrollida – kas oli õige või mitte.

Ennustused põhinevad kolmel peamisel veendumusel:

Esiteks ma arvan, et jätkuvad järgmised eksponentsiaalsed trendid:

 • Arvutustehnika võimsuse kasv
 • Andmeside kiiruse kasv
 • Inimeste poolt uute leiutiste omaksvõtmise kiirus

Teiseks muudavad edusammud IT-s võimalikuks uued leiutised biotehnoloogias ja geneetikas, mis omandavad mingil hetkel võtmetähtsuse inimkonna kui sellise arengus.

Kolmandaks ma arvan, et ennast keskkonnakaitsjateks maskeerida püüdvatel ludiitidel ning neomalthuslastel pole õigus, kui nad ennustavad peak oil’i jm ressursside lõppemisest tulenevaid tohutuid katastroofe, näljahädasid ja tsivilisatsiooni hukku ning peavad ainsaks väljapääsuks püksirihma radikaalset koomale tõmbamist ning tehnoloogia poolt inimeste elu kergendavatest hüvedest loobumist. Edusammud energeetikas aitavad meid ressursinappusest kenasti üle.

Samas pole ma nõus Ray Kurzweili jt ülioptimistidega, kes arvavad, et tehnoloogia võimsuse eksponentsiaalne areng tagab ka probleemide lahendamise aja eksponentsiaalse lühenemise. Paljud uued probleemid, mida meil tuleb lahendada, on samuti eksponentsiaalselt keerukamad, mistõttu nende lahendamise aeg jääb siiski lineaarseks või paraboolseks. Seetõttu on ka utoopilised arvamused, mille kohaselt geeni- ja nanotehnoloogia muudaks meie elu kardinaalselt juba järgmise 10-20 aasta jooksul. Kõik see tuleb, aga aega läheb pisut kauem.

Et mitte tühja juttu ajada, olen nõus nende paikapidavuse peale ka kihla vedama (luban ajalist täpsust kuni 30%).

2012 – Maailmas elab 7 miljardit inimest.

 2013 – Eestis on 500 000 (praegu 369 000) Facebooki kontot, maailmas rohkem kui miljard (praegu 600M).

Kasvab kontode arv, mis ei kuulu konkreetsetele isikutele, vaid mitmesugustele ettevõtetele.

 2014 – Facebooki konto olemasolu on eelduseks enamiku töökohtade saamisel, mis vajavad teiste inimestega laiemat elektroonilist suhtlemist.

 2016 – Eestis on 650 000 Facebooki kontot, maailmas 1,5 miljardit.

Arvutid saavad kättesaadavaks rohkematele inimestele – Facebooki ülesseadmine saab esmakordsele arvutikasutajale üheks esimestest tegevustest.

2017 – Vähem kui 30 euro eest kuus saab Eestis osta kodust 2Gbit internetiühendust (praegu Starman 120Mbit).

Oluline eeldus mitmete järgmiste tehnoloogiate jaoks.

2019 – vähem kui 100 euro eest saab osta rohkem kui 30TB kõvaketast.

Nimetan seda tinglikult kõvakettaks, kuigi tegelikult seal ilmselt „ketast“ kui sellist ei ole – pigem on tegemist mingit laadi SSD-ga.

2020 – Maailma majandus on kasvanud vähemalt 90 protsendil viimase 10 aasta kõigist kvartalitest.

Majanduskasv muutub järjest enam uute tehnoloogiate põhiseks, tehnoloogia kiire areng hakkab sellega siluma tavapäraseid majandustsükleid.

 2021 – Kommertsiaalselt on saadaval seadmed, mis võimaldavad meie elu täielikku audiovisuaalset salvestamist. Salvestustest on võimalik kõnetuvastuse, visuaalsete kujundite kirjeldamise või seal esinevate inimeste nimetamise abil otsida erinevaid sündmusi.

Salvestaja võiks olla sarnane bluetooth headsetile. Siin kuluvad hästi ära ka 100TB kõvakettad, mis selleks ajaks normiks on saanud.

Enam pole vaja midagi unustada või naisega vaielda, kuidas asjad tegelikult olid.

2022 – Geeniteraapiat on edukalt kasutatud enamiku (mõõdetuna surmajuhtumite põhjustajatest aastal 2010) pärilike haiguste raviks (sh soodumused vähi tekkeks).

See toob kaasa samasuguse revolutsiooni nagu omal ajal hügieen, antibiootikumid ja vaktsiinid, millest igaüks pikendas inimeste keskmist eluiga dekaadi võrra.

Suurimaks probleemiks pole siin mitte tehnoloogia areng, vaid regulatiivsed piirangud, mis takistavad selle kiiremat omaks võtmist. Miljonid inimesed surevad enneaegselt, kuna uutele raviviisidele ei anta piisavalt kiiret heakskiitu.

2023 – Eesti top 20 ettevõttest enamiku peamised infosüsteemid jooksevad riistvaral, mis ei asu Eestis.

Kohalik võrguadministreerimine ning baastarkvara paigaldus/hooldus on kaduvad elukutsed.

 2024 – Virtuaalne reaalsus jõuab lõpuks mainstreami (10+ % arenenud riikide kodudest), pakkudes esialgu küll vaid visuaalset ja audiaalset kogemust.

Selle asemel, et nt videomängu ekraanil jälgida, tunnetad sa end tõepoolest ise mängus sees olevana.

2025 – Tüüpilises kodutarbijale müüdavas arvutis pole liikuvaid osi.

Vähem müra, suurem töökindlus. Kõvakettad on asendatud SSD-ga, optiliste ketaste asemel downloaditakse kõike internetist ning energiasäästlikumad protsessorid võimaldavad ventilaatorite ärajätmist.

2026 – inimeste keskmise kuusissetuleku eest saab osta rohkem elektrienergiat, leiba, vasktraati ja kinnisvara kui aastal 2011. Keskmine energiatarbimine inimese kohta on kasvanud. Kehtib nii Eesti kui maailma kohta.

Vasktraat pole mõistagi väärtus omaette, vaid illustreerib põhiliste ressursside odavnemist võrreldes meie võimalustega.

 2027 – 1000 euro eest saab osta 100 TFLOPSi arvutusvõimsust.

Praegu saavutatakse superarvutites umbes 20 korda nii palju. Moore’i seadus on aeglustunud, kuid rühib edasi.

2028 – Tuumaenergia moodustab maailma elektritootmisest >16% (praegu 14%).

Kuu aega tagasi oleksin ma selleks tähtajaks pakkunud 5 aastat varasemat aega, kuid hiljutised õnnetused Jaapanis tekitavad mõneks ajaks ilmselt paanikat, mis arengut aeglustab.

Samas on tuumaenergia ainus energialiik, mis pakub piisavalt suurt energiatihedust, mis on vajalik tulevikus üleskerkivate inseneriprobleemide lahendamiseks, mis on omakorda vajalikud inimkonna mitmesugustele suurtele küsimustele vastamiseks, alates mageveepuudusest kuni suurte ehitusprojektideni.

2029 – ITER alustab reaalset elektrienergia tootmist.

Loodetakse küll kiiremat, aga ma olen natuke pessimistlikum.

 2030 – Inimestel on võimalik kogeda „perfektset“ virtuaalset seksi nii inim- kui virtuaalse partneriga.

Kogemuse kvaliteet võrreldes klassikalise seksiga on nagu HD videokõnel tavapärase jutuajamisega, haarates samas kõiki meeleorganeid.

2031 – Maailmas elab 8 miljardit inimest.

Kaheksas miljard tuleb juba mõnevõrra aeglasemalt kui seitsmes.

 2032 – Microsoft on endiselt alles ja tema käive on vähemalt 80% 2010 aasta käibest (62 mld USD).

Hämmastavalt sageli kohtan väiteid, mille kohaselt peaks MS kohe pankrotistuma vms.

 2033 – Inimesed tegelevad rohkem virtuaalse kui tegeliku seksiga.

Kui ma sellest räägin, siis paljud arvavad, et küll see on kurb. Kui paarkümmend aastat tagasi oleks öeldud, et inimesed hakkavad saatma rohkem e-kirju kui tavalisi kirju, või et MSNis kulutatakse rohkem aega kui inimestega näost näkku suheldes, oleks ka seda väga hirmsaks peetud.

Samas annab see ilmselt viimase matsu juba mõnda aega lagunevatele perekondlikele struktuuridele.

 2035 – Aju skaneerimise tehnoloogia võimaldab jälgida üksikute neuronite tegevust.

Eeldustehnoloogia järgnevatele põrutavatele sammudele. Eeldab omakorda edusamme IT-s ja nanotehnoloogias.

 2036 – Keskmine eeldatav eluiga (sünnil) maailma pikima elueaga riigis on 90 aastat (Jaapanis praegu 82).

20. sajandil tõusis eluiga eelkõige tänu laste suremuse vähenemisele. Vahepealsed edusammud tulevad raskemalt (st inimeste keskmine eluiga kasvab aeglasemalt), kuni biotehnoloogiline revolutsioon jõuab küpseda.

2037 – vähem kui 100 euro eest saab osta rohkem kui 10PB kõvaketast.

Üks eeldus tulevikus võimalikuks saavale teadvuse üleslaadimisele.

2038 – Sündimus maailmas ei ületa 12/1000 elaniku kohta (praegu 19). Omavahel ametlikult abielluvad vähem kui pooled inimesed.

2039 – Arvutid usaldatakse kiirteel iseseisvalt autosid juhtima.

Tehnoloogia, mida on kaua ennustatud, aga ma arvan, et see varem ei saabu.

2040 – Maailma majandus on kasvanud vähemalt 95 protsendil viimase 20 aasta kõigist kvartalitest.

2041 – inimeste keskmise kuusissetuleku eest saab osta rohkem elektrienergiat, leiba, vasktraati ja kinnisvara kui aastal 2026. Keskmine energiatarbimine inimese kohta on kasvanud. Kehtib nii Eesti kui maailma kohta.

2042 – Maailma elanikkond jõuab 8,5 miljardini, edasi jätkub aeglane kasv, mis läheneb asümptootiliselt 9 miljardile.

 2043 – Leiutatakse biotehnoloogiline meetod, mis võimaldab süüa ükskõik kui palju, ilma seejuures paksuks minemata.

See toob kaasa samasuguse murrangu inimeste käitumises nagu omal ajal rasedusvastaste vahendite leiutamine.

 2044 – Edusammud aju skaneerimisel võimaldavad „mõtete lugemist“ – verbaalse info kandmist ajust otse arvutisse.

Ajju siirdatakse selleks vastav kiip, mis on juhtmeta ühenduses arvutivõrguga.

 2046 – Majapidamisrobotid jõuavad lõpuks tasemele, kus nad suudavad 90% ajast autonoomselt kodu korras hoida.

Veel üks asi, mida on kaua ennustatud, aga mis on palju raskem probleem, kui enamasti  arvatakse.

2048 – 1000 euro eest saab osta 10 PFLOPSi arvutusvõimsust.

Seda ei suuda praegu ka ükski superarvuti. Areng on aeglasem kui viimase 20 aasta jooksul, kuid siiski kiire, võimaldades peagi inimaju simuleerimist.

2050 – Esimene kommertslik termotuumaelektrijaam.

2051 – Geeniteraapiat kasutatakse rohkem kui 20 protsendil maailma elanikkonnast, mis võimaldab nende eluea aktiivset pikendamist.

Loodan elada selle ajani.

 2052 – Keskmine eeldatav eluiga (sünnil) maailma pikima elueaga riigis on 100 aastat.

Biotehnoloogia mõjutab inimeste eluiga järjest otsesemalt. Areng muudab eeldatava eluea arvutamise sünnil küll järjest kahtlasemaks.

 2053 – Inimese ajju on võimalik paigaldada „kaasprotsessor“, mis võimaldab formaalloogiliste arvutuste ning arutluste läbiviimist.

See on ilmselt kõige tähtsam ennustus. Inimaju otsene integratsioon elektroonikaga annab inimvõimete arengule sama tugeva tõuke kui kunagi kõne leiutamine. Kaasprotsessor võimaldab nt Excelis võimalike arvutuste peast sooritamist – hiiglaslik efekt paljude peaga töötavate inimeste jaoks, mis võimaldab järgmiste leiutiste tegemist juba veel kiiremini ja efektiivsemalt.

Evolutsiooniliselt on inimesel kujunenud välja:

-          Tugev ohutaju – mitmesugustele kujuteldavatele ja tegelikele ohumärkidele reageeritakse üliaktiivselt, sest muidu poleks ürgajal saanud ellu jääda. Tänapäeval põhjustab see muuhulgas mitmesuguseid foobiaid, olgu siis ämblike või tuumaenergia ees, ning muudab samuti võimalikuks inimeste kerge manipuleerimise hirmutamise teel.

-          Ahnus ja isekus. Kellel oli suurem nui ja rohkem nahkasid koopas, sai paremini sugu teha ja oma geene edasi anda. Inimene tajub intuitiivselt omakasu võimalusi.

-          Mustrite tajumise (pattern matching) võime, kujunenud välja eelkõige teiste inimeste näoilmete ja kehakeele tajumiseks – kas võib usaldada või ei?

-          „Sotsiaalne loogika“ – võime ära õppida suurel hulgal reegleid selle kohta, mida „tohib“ ja „ei tohi“ teha. Reegleid endid antakse edasi sotsiaalselt, põlvest põlve, neid omandatakse eelkõige jäljendamise teel. Reeglid ei pruugi muutunud ühiskonnas enam üldse asjakohased alla, aga neid omandatakse inertsist edasi.

Nendes mainitud valdkondades on aju ülivõimas, praegu veel pikalt ees parimast tehisintellektist. Samas formaalsele loogikale ja algoritmilisele mõtlemisele pole ajus kohta jätkunud, kuna seda ei läinud ürgajal eriti vaja. Kui ma tahan näiteks peast võrrandit lahendada või arve korrutada, suudan meeles hoida vaid ühekohalise arvu muutujaid, ülejäänu tuleb paberile kirjutada, arvuti jaoks naeruväärne piirang.

Piirangust üle saamine muudab aju tohutult võimsamaks ja järgmiste leiutiste loomise lihtsamaks.

2054 – Maailma keskmine sündimus ja suremus on alla 10/1000 elaniku kohta.

Eestis praegu mõlemad umbes 11,8.

2055 – Telomeeride lollikindel taaspikendamine ning tehisensüümidel põhinevad teraapiad võimaldavad peatada kudede vananemise.

Loodan elada ka selle ajani :)

2056 – inimeste keskmise kuusissetuleku eest saab osta rohkem elektrienergiat, leiba, vasktraati ja kinnisvara kui aastal 2041. Keskmine energiatarbimine inimese kohta on kasvanud. Kehtib nii Eesti kui maailma kohta.

Pärast seda on inimeste majanduslik ja sotsiaalne käitumine nii palju muutunud, et konkreetsemaid ennustusi on raske teha.

2060 – Termotuumaenergia moodustab >1% maailma elektritootmisest.

Kehtivad samad argumendid nagu tavapärase tuumaenergia puhul, aga ilma tuumaenergia suurte probleemideta (eelkõige jäätmete ladustamine).

2065 – Maailma majandus on kasvanud vähemalt 98 protsendil viimase 25 aasta kõigist kvartalitest.

 2067 – Enam kui 5% maailma elanikkonnast on „täiustatud“ ajuga, kandes seal mõtlemist abistavat kiipi.

See tähendab ilmselt senitundmatute sotsiaalsete vahede tekkimist. Inimene arenes loomadest edukamaks tänu oma suuremale mõtlemisvõimele, samamoodi areneb homo electronicus edukamaks kui homo sapiens.

2070 – Inimestele on võimalik siirdada nanotehnoloogial põhinevaid kunstlikke vereliblesid, mis on suurema hapnikutarnimise võimega kui looduslikud verelibled.

Teraapia järel suudab iga inimene Everesti otsa ronida või 2 tunniga maratoni joosta.

 2073 – Nanotehnoloogia võimaldab kudede uuendamist. Saavutatakse inimkeha praktiline surematus.

Kuidagi pean ju oma kihlveovõidud sisse kasseerima :)

2076 – Termotuumaenergia moodustab >10% maailma elektritootmisest.

Energiat kasutatakse muuhulgas merevee magestamiseks laias ulatuses ning hüdropoonilise põllumajanduse edendamiseks, mis tagab rikkaliku toidu kõigile maailma elanikele.

Samuti on tagatud odav energia muude tehniliste projektide läbiviimiseks ning mistahes kaupade tootmiseks vajalikus koguses.

 2077 – On võimalik inimteadvuse ülekandmine puhtalt elektroonilisse keskkonda (mind uploading).

See vastab minu meelest ka küsimusele, millal suudab masin läbida Turingi testi. Puhtalt elektrooniline mõistus ei sünni mitte iseenesest, vaid integratsiooni tulemusel inimmõistusega.

 2085 – Tehisintellekt / virtualiseeritud inimmõistus tegeleb pideva enesetäiustusega, lüües pidevalt seniseid arvutusvõimsuse rekordeid.

Sellisel tasemel mõistus ületab minu praeguse mõistuse samavõrra kui minu mõistus ületab ahvi oma.

Seetõttu muutub ka edasine ennustamine kasutuks.

PS Lahe kontseptsioon tulevikuseadmest: http://petitinvention.wordpress.com/2008/07/12/future-of-mobile-search-power-of-visualization/

14 responses so far

14 Responses to “IT 21. sajandil”

 1. Heikion 24 Mar 2011 at 11:45 am

  Targo, kus on sinu sissekannete juures FB-like nupp? Tahaks väga hääle anda :-)

 2. Urmason 24 Mar 2011 at 1:43 pm

  Paljud IT süsteemid on ühel või teisel moel kompromiteeritavad. Viirused, DoS rünnakud, identiteedi kaaperdamised jne. Kui ühel hetkel IT laieneb meie ajju, kas ei ole ohtu, et seda püütakse ära kasutada ebaseaduslikel eesmärkidel? Saada kontroll inimese üle muul moel kui lihtsalt “näost näkku” veenmine on ilmselt äärmiselt ahvatlev, et seda ära kasutada…

  Muus osas tundub siintoodud visioon isegi reaalne, aga mis puududtab teadvusega mainupuleerimist, siis seda väga ei usuks.

 3. Targoon 24 Mar 2011 at 5:42 pm

  Urmas kirjutas:
  aga mis puududtab teadvusega mainupuleerimist, siis seda väga ei usuks.

  Väljalülitatud arvuti on palju ohutum, kui sisselülitatud arvuti, aga inimesed ikka kasutavad arvuteid. Internetiga mitteühendatud arvuti on palju ohutum kui ühendatud arvuti, aga ikka inimesed kasutavad Internetti.
  Ma arvan, et kui meelitus on piisavalt tugev, siis küll kasutajaid leidub, vähemalt ma ise võtaks küll hea meelega sellise lisaprose endale. Muidugi peavad ka antiviiruse-, tulemüüri- jmt tegijad sammu pidama.

 4. FinSofton 24 Mar 2011 at 11:29 pm

  Siin on paljud punktid ikka palju varem juba reaalsused, kasvõi ühegi liikumatu osaga kodukasutaja arvuti, see toimub ikka tunduvalt varem. Samuti on optimistlik see, et Eesti TOP20 ettevõtted viivad oma riistavara Eestist välja (och rendivad väljast teenust), kunagi ehk, kindlasit mitte nii kiiresti. Esiteks tulevad siin mängu juba seadused, mis ei luba teatud rahamasinatel servereid omada mujal kui Eestis ning nõuavad pidevat ligipääsu ametnikel serveritele, teiseks ma arvan, et populaarseks saavad firmasisesed suletud võrgud, et tagada stabiilne tootmisprotsess (just suured tootmisettevõtted), millel on üks väga turvatud ja soovitavalt ühesuunaline puude suure interneedusega. Üldse – ma olen päris hulga punktide peale nõus käe lööma, optimismi ja pessimismi on väga huvitavalt läbisegi

 5. Svenon 25 Mar 2011 at 1:22 am

  Täiesti mõttetud ennustused, mis ei aita kuidagi kaasa elukvaliteedi paranemisele. Lisaks ka väga Molula-kesksed.
  Elukvaliteedi tõusule kohalikul tasandil aitab kaasa talude ning naturaalmajanduse taastamine: tervis paraneb (oled pidevalt värskes õhus) ja lisaks teed kogu aeg midagi oma kätega. See kehtib muidugi Eestis, kus maad ja ruumi jätkub igaühele. Lisaks – täiesti mõttetu on kihla vedada mingi aastal 2085 “juhtuva” asja peale – Sind pole sel ajal enam ning kelleltki pole võimalik võitu sisse kasseerida. Isegi suurkorporatsioonid teevad tulevikuennustusi max 15-25 aasta peale ette ja ka need on väga-väga üldist laadi.

 6. Kauron 25 Mar 2011 at 1:35 am

  2043 – Leiutatakse biotehnoloogiline meetod, mis võimaldab süüa ükskõik kui palju, ilma seejuures paksuks minemata.

  Sellega seostub mulle kõigpealt Cory Doctorow raamat “Makers”, kus selline tehnoloogia leiutatakse ja seda kasutavaid inimesi kutsutakse “fatkin”.

 7. Targoon 25 Mar 2011 at 1:46 am

  Kes soovib kihla vedada, võib mulle kirja saata, saab täpsemad tingimused kokku leppida.

  Sven, ma pole kusagil öelnud, et miski peaks tingimata elukvaliteediga seotud olema. See on lihtsalt läbilõige mõnedest sündmustest, mille kohta ma arvan, et sellised asjad juhtuvad.
  Aastaks 2085 on muuseas imelihtne kihla vedada – paneme kumbki raha sisse ja panka deposiidile. Ennustuste tingimused on küllaltki mustvalged, mõnele advokaadifirmale lihtne kiri jätta, kuidas kindlaks teha, kes võidab. Ja võitja (mina kavatsen sel ajal elus olla veel) või tema pärijad saavad kätte, mis vaja.

 8. Katrinon 26 Mar 2011 at 6:31 am

  Lahe lugemine!
  Sven, mismoodi ennustused maailma paremaks peaks muutma? Ennustus on ennustus, mitte nõuanne või hinnang.
  Millal siis sinu ennustuste kohaselt maailm (või Eesti) naturaalmajandusele läheb? Sa ikka ise oled läinud? Naturaalmajandus tähendab ju kaupade otse vahetamist raha kasutamise asemel. Mitu kotti kartuleid sa oma arvuti eest andsid?

 9. Targoon 31 Mar 2011 at 5:03 pm

  Head inimesed Digitunnist soovisid, et ma paari küsimust lähemalt kommenteeriksin. E, 04.04 11:00 Kuku raadios.

 10. Priiton 05 Apr 2011 at 10:00 am

  Ma vaidleks natuke vastu kaa ja lisaks paar punkti mis selle arenguga paraleelselt jooksevad.

  Peak-oil ei põhjusta küll suurt ja järsku kataklüsmi, kuid sellega kaasnev peak-capital, toob kaasa lõhe suurenemise nende vahel kellel on ja kellel ei ole. Nendes tingimustes majanduse ostsillatsioon üha kiireneb. Võim üha kontsentreerub.

  2020 saab Tallinn omale esimese geto. Jõukamad inimesed hakkavad ka Eests elama tarastatud rajoonides. Ükski valitsus ei saa lubada endale sotsialistlike meetmeid olukorra parandamiseks, sest see vähendab rahvusvahelist konkurentsi võimet. Üle maailma levib uua apartheid.

  Harilik internet muutub üha võimude poolt kontrollitavaks, kõige oma virtuaalse 3D ja küberseksiga. Kuid ka getodes on it ja küberpunk levib massiliseld. Võimud ei suuda krüpteerimistehnika arengut kontrollida – kuigi püütakse.

  2025 tekivad esimesed usaldusväärsed ja uutel majandusmudelitel baseeruvad elektroonilise raha vormid (a.la praegu bitcoin). Järgneb kiire sotsiaalne areng getodes ja mitte keskvõimu kontrollitud aladel.

  2030 surve suund pöördub ja võimud hakkavad võitlema inimeste väljavoolu vastu oma kinnistest asumitest.

  Seina suurused telekad ja suhu võttev iföön on head küll aga lõpuks võidab ikkagi sotsiaalne stabiilsus, terved inimsuhted, stressivaba keskkond, rahulik pere elu, hingerahu stabiilsus jne jne.

  Bla

 11. Antson 05 Apr 2011 at 10:31 am

  Ma arvan, et lähima 10-15 (20) aasta jooksul ei toimu midagi eriti murrangulist. Mingeid ulmelisi tehnoloogiaid ei tule laiadesse massidesse. Mis tuleb? Tuleb energiahinna tõusu tõttu majanduse muutumine efektiivsemaks, samas ka jätkuv hinnatõus. Eesti jõuab oma majandusarengult euroopa keskmike hulka. Teaduse areng aeglustub, seda muidugi suhtelises mõistes, kuna seda takistab üldine majanduse seisak ning investeeringud teadusesse vähenevad. Uus murrang teaduses saabub alles siis, kui leitakse uus energia allikas, mis oleks keskkonnale suhteliselt ohutu ja mille ressurss oleks piisavalt suur.

 12. toivoon 01 May 2011 at 9:40 pm

  “2043 – Leiutatakse biotehnoloogiline meetod, mis võimaldab süüa ükskõik kui palju, ilma seejuures paksuks minemata.”
  bollocks, aga ikkagi huvitav et kust sa selle idee\trendi üles korjasid.

  “2025 – Tüüpilises kodutarbijale müüdavas arvutis pole liikuvaid osi.” mismõttes, kodukasutajatele müüakse ikka veel arvuteid?

 13. Targoon 01 May 2011 at 10:58 pm

  Toivo: “bollocks, aga ikkagi huvitav et kust sa selle idee\trendi üles korjasid.”

  Tegemist lihtsalt millegagi, mille järele on tohutu sotsiaalne nõudlus. Biotehnoloogiline areng muudab mingil ajal ka võimalikuks.
  Ja kui on nõudlus ja võimalus, siis tekib ka pakkumine. Selline vahend tooks leiutajale rohkem sisse kui Viagra, mis on tootjatele ometi täielik kullaauk.

  “mismõttes, kodukasutajatele müüakse ikka veel arvuteid?”

  Loomulikult müüakse, kodutarbijad on vägagi konservatiivsed.

 14. FloraVDelisoon 13 Mar 2016 at 6:42 pm

  I constantly spent my around 30 minutes to see this website’s articles or reviews every single day plus a cup of coffee.

  My webpage … FloraVDeliso

Comments RSS

Leave a Reply