May 09 2008

Programmeerija kolm voorust: laiskus, kannatamatus ja edevus

Published by Targo at 7:47 am under Hea kood, Joostes Marss, Programmeerijad

virtue.jpg 

We will encourage you to develop the three great virtues of a programmer: laziness, impatience, and hubris.” – Larry Wall

Klassikalised kristlikud voorused on: mõistlikkus, mõõdukus, meelekindlus, õiglus, usk, lootus ja armastus. Samas, nii palju kui ma ka ei püüaks klassikalist vooruslikku elu elada, on vähemalt minu naise arvates mind märgatavalt paremini varustatud laiskuse, kannatamatuse ja edevusega. Kuna aga vähemalt professionaalses elus on viimased kolm mind kõvasti rohkem edasi aidanud kui esimesed seitse, siis tuleb ilmselt olukorrast võtta, mis võtta annab :) Siin ei tule asja muidugi nii mõista, et me neid kolme omadust kogu aeg ja igas situatsioonis peaksime kasutama, küll aga on nad meile suureks abiks oma igapäevase koodi kirjutamisel.

 laziness.jpg

Esimene voorus: laiskus

Tarkvarafirmal Joostes Marss tuleb teha Hulkuvate Kasside Riiklikule Inspektsioonile statistiliste aruannete moodul, toomaks eraldi välja, kui palju erinevate ajaperioodide lõikes koeri ja kasse kaotatakse ja leitakse. Jagatakse siis ära: pooled aruanded Priidule ja pooled Pärtlile. Priit hakkab asjaga kohe hoolega pihta, kirjutab ühe lehekülje keerulist andmebaasikoodi teise järel. Ajaperioodide arvestamisel on teatavasti palju erijuhtumeid, teha päringut näiteks juuni viimasest pühapäevast 5. septembrini pole triviaalne ja Priidu kood koosneb lõpuks suurest hulgast if-then-else klauslitest, igaühe sees omakorda keeruline arvutus. Priit muudkui kirjutab, möödub päev ja teine, projektijuht Joosep küsib, kuidas läheb, Priit näitab suurt hulka koodi ja seletab pikalt, kui keerulise ülesandega ikka tegemist on, ja kuidas tal veel kolm korda nii palju koodi tuleb kirjutada, enne kui asi valmis. Kuna koodihulgast on ilmselgelt näha, et asjad edenevad, siis Joosep rahuneb natuke.

Pärtel ei tee samal ajal pealtnäha suurt midagi, nokitseb asja kallal, sirgeldab ühtteist paberile, lõpuks teeb siiski kompilaatori ka lahti. Joosep on mures ja küsib Pärtli käest, et näe, Priidul juba nii palju koodi valmis, mida sina teed? Pärtel vastu, et pole hullu, küll saab. Ja teatab õhtul, et temal on kõik valmis. Joosep ei usu, sest koodi pole pealtnäha nagu ollagi, aga näeb siis, et tõepoolest, kõik töötab, kiiresti ja korralikult. Pärtel ei viitsinud palju koodi kirjutada ja tekitas lihtsalt denormaliseeritud vahetabeli, kuhu enne aruannete koostamist andmed kopeeritakse, ja mille pealt päringute tegemine on selge, lihtne ja lühike.

Tegelikult on laiskus arvutitega lahutamatult seotud. Kuna arvuti on loodud selleks, et inimese eest töö ära teha, poleks virk inimene kunagi sellise leiutise peale tulnud. Hea programmeerija püüab teha kõik, et omaenda vaeva võimalikult vähendada. Las arvuti töötab, tema on rauast. Ma ise pean konkreetset kooditoksimist küllaltki tüütuks ega viitsi sellega palju vaeva näha, selle asemel püüan nuputada, kuidas võimalikult vähese arvu ridadega hakkama saada või üleüldse mõnd olemasolevat komponenti kohandada. Selline nuputamine on palju huvitavam ja inimesele kohasem ning rahuldust pakkuvam tegevus, rääkimata sellest, et tähtajad saavad kiiremini valmis ja ka tulemus on enamasti kvaliteetsem (vigade hulk kipub kasvama koos koodi hulgaga).

Laiskus soodustab veel mitmeid häid harjumusi nagu

 • korduvate tegevuste jaoks spetsiaalsete utiliitide kirjutamine
 • koodi hoolikam testimine ja debugimine (sest tarkvara põhiteoreemi järgi kulub meil testimata ja debugimata koodi peale rohkem aega)
 • selge ja lihtsa koodi kirjutamine, selle kommenteerimine ja dokumenteerimine (et hoida kokku aega, mis muidu kuluks teiste inimeste aitamisele ja rumalatele küsimustele vastamisele)
 • taaskasutatavusele optimiseerimine, et me ei peaks sama koodi mitu korda kirjutama
 • jne

 impatience.jpg

Teine voorus: kannatamatus

Ma arvan, et inimeste kannatamatus on asjaolu, mis on otseselt põhjustanud Moore’i seaduse ja palju muud lahedat.

Kannatamatusega saab mõõta näiteks selliseid asju:

 • Mitu korda ma pean sama koodi uuesti kirjutama, enne kui ma selle jaoks uuestikasutatava mooduli teen?
 • Mitu korda ma viitsin oma programmi testides samu liigutusi teha kuni ma sagedasemate operatsioonide jaoks lühema ja intuitiivsema meetodi välja mõtlen?
 • Kui kaua ma jaksan mingi olemasoleva tarkvara järel oodata enne kui ma parema ja kiirema lahenduse välja mõtlen ja sellega palju raha teenin?
 • Kui kaua ma mõne inimese või teenuse järel ootan, enne kui ma asja ise kiiremini ja efektiivsemalt ära teen või veel parem, automaatse lahenduse leiutan?
 • Kas ma kannatan olukorda, kus inimesed minu tiimis kirjutavad tuhat rida koodi, kui hakkama saaks ka viiesajaga? Või korraldan ma neile koolituse, et nad parematest metoodikatest aimu saaksid?

 pimp.jpg

Kolmas voorus: edevus

Kui Pärtel oli oma aruanded ennetähtaegselt valmis saanud, ei jäänud ta siiski rahule sellega, et juba enne olemas olnud, valmis koodis käisid paljud aruanded liiga aeglaselt. Päringud olid kirjutatud täpselt kliendi tellimuse kohaselt, imiteerides protsesse, mida klient Kustavi alluvuses töötavad kontorirotid enne kas siis Exceli või ka paberi ja pliiatsi abil sooritasid. Selle tõttu kopeeriti ka andmeid liigselt ühest kohast teise, päringud käisid üle seitsmeteistkümne erineva tabeli korraga jne. Pärtel uuris veel natuke asja, kombineeris mõned tabelid kokku, lisas paar indeksit, kirjutas mõne stored procedure’id lihtsalt päringusse lahti jne. Järgmisel päeval ehmus Joosep, et kas kõik testandmed on ära kustutatud või milles asi, et aruanded järsku mitukümmend korda kiiremini toimivad. Pärtlile ei läinudki eriti korda, kas kliendi jaoks on oluline vahe, kas aruanne käib kümme sekundit või kümnendik sekundit, kuid tal oli võimalus näidata, kes on ettevõttes alfaprogrammeerija.

Hubris ei tähenda küll päris täpselt edevust, aga mulle meeldib “edevus” tähendusväljana isegi rohkem. Tegemist on jõuga, mis paneb programmeerijat seatud ärilisi eesmärke ja tehnilisi nõudeid ületama, mis sunnib neid kirjutama eriti elegantset koodi, mis vastab headele tavadele ja standarditele, kuid teeb asju siiski efektiivsel ja isikupärasel moel. Tihti ei pane lõppkasutaja selliseid töövõite otseselt tähelegi, aga edevale programmeerijale on tähtis eelkõige kolleegide imetlus. Seetõttu katsub ta kirjutada koodi, mille kohta kellegil midagi norida ei oleks, mis on tarkvara kvaliteedi seisukohalt muidugi väga hea.

Lisaks koodi efektiivsusele avaldub edevus muidugi ka muudes asjaoludes:

 • Kes saab oma töölõigu esimesena valmis?
 • Kelle koodis on kõige vähem vigu?
 • Kelle tehtud kasutajaliides on kõige uhkem?

Kui edevat programmeerijat selliste asjade eest piisavalt tunnustada, kasvab produktiivsus mühinal, piitsa ja präänikut ei lähe üldse vajagi.

2 responses so far

2 Responses to “Programmeerija kolm voorust: laiskus, kannatamatus ja edevus”

 1. algarvon 09 May 2008 at 3:15 pm

  Sinna on küll ilmatu aeg tagasi, kui mina viimati programmeerisin. Südantkosutav on lugeda, et vaatamata tohutule progressile arvutimaailmas on programmeerijad ikka samasugused. Mina hääletan samuti laiskuse, kannatamatuse ja edevuse poolt!

 2. software testingon 05 Mar 2015 at 11:14 am

  He was temporarily released in 1988, and spent 69 days outside, but was quickly arrested once again for conspiracy to commit robbery.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply