Mar 06 2008

Töörühmad ja meeskonnad

Published by Targo at 7:30 am under Juhtimine

teamwork.jpg

Organisatsioonijuhid kasutavad endale alluvaid inimesi kirjeldades tihti sõna “tiim” või “meeskond” (siin ja edaspidi loen ma neid sünonüümideks). Tihti pole see inimeste rühm tegelikult meeskond ja alati ei peagi ta seda olema. Võib juhtuda, et “töörühm” on täiesti piisav antud ülesande lahendamiseks.

 • Tiim on väike rühm üksteist täiendavate oskustega inimesi, kes on pühendunud ühisele eesmärgile, tulemustele ja lähenemisviisile, mille eest nad üksteise ees vastutavad. (Jon Katzenbach, Douglas Smith, “The Wisdom of Teams”)

  Siin on väike test kontrollimaks, kas sa töötad töörühmas või meeskonnas:

Töörühm: Meeskond:
Rõhk on ettevõtte eesmärkidel Rõhk on spetsiifilisel tiimi eesmärgil
Üks tugev liider Jagatud juhtimine
Inimesed on sõltumatud Inimesed sõltuvad üksteisest
Erinevad eesmärgid Ühine eesmärk
Individuaalsed tulemused Kollektiivsed tulemused
Mõningane vajadus koostööd teha Vastastikku täiendavad oskused
Vastastikune toetus aitab inimestel isiklikke eesmärke saavutada Tiimi eesmärgid eeldavad vastastikust toetust
Isiklik vastutus juhi ees Isiklik ja vastastikune vastutus

Töörühmad võivad olla väga efektiivsed ja saavutada kõik isiklikud ja ettevõtte eesmärgid, aga kui meil on vaja saavutada ühine eesmärk või vaja ühiselt luua toode, saavutab efektiivne meeskond tavaliselt parema resultaadi kui töörühm.

Efektiivse töörühma tunnused:

 • Tugev, eesmärgipärane juht
 • Tugev isiklik vastutustunne juhi ees
 • Inimesed rakendavad ülesande täitmisel täielikult oma võimeid
 • Avatud ja konstruktiivne
 • Vastastikune toetus ja motiveerimine eesmärkide täitmisel
 • Efektiivsed koosolekud: arutlus, otsustamine, delegeerimine
 • Hästi planeeritud juhtimisprotsess
 • Jagatakse infot ning saadud kogemusi
 • Saavutatakse nii ettevõtte kui ka isiklikud eesmärgid
 • Sõltumatus

Efektiivse meeskonna tunnused:

 • Jagatud juhtimine või tugev autonoomia
 • Korrapärane meeskonna ja indivudaalsete tulemuste ülevaatamine
 • Selge jagatud nägemus
 • Avatud ja usalduslik
 • Vaidlused lahendatakse kiiresti ja muudatuste osas lepitakse kokku
 • Saavutatakse ettevõtte, meeskonna ja isiklikud eesmärgid
 • Vastastikune toetus ja sõltuvus

Suures organisatsioonis tekivad mitmesugused kombinatsioonid, näiteks minu otseses alluvuses töötavad arendajad moodustavad omavahel arvatavasti töörühma, aga nad kuuluvad samal ajal tugevatesse tiimidesse koos oma analüütikute ja testijatega. Oluline on tähele panna, millise situatsiooniga on tegemist, millal kujundada inimestest meeskond või töörühm, ning rakendada vastavaid juhtimisvahendeid.

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply