Müük ja koordinatsioon (sales and coordination)

Tarkvaraarendus (software development)

Paigaldus/Juurutus/Hooldus (deployment/maintenance)

Infovahetus (information exchange)

Konstrueerimine (construction)

Kvaliteeditagamine (quality assurance)

Riistvara (hardware)

Tarkvara (software)

Arvutivõrgud (network)

Juhtimine (management)

Tooteüksuse juht (product unit manager)

IT-juht (IT manager/CIO)

Projektide koordinaator (project coordinator)

Turvajuht (security manager)

Projektide/toodete planeerija (project/product planner)

 

 

Juhtivanalüütik (lead analyst)

Juhtivarendaja/arendusjuht (development manager)

Kvaliteedijuht (test manager)

 

 

 

Kontseptuaalne töö (conceptual work)

Turu-uurija (market researcher)

Riskide haldaja (risk officer)

Evangelist

Turvaanalüütik (security analyst)

Tarkvara müüja (software salesman)

Turvaarhitekt (security architect)

Kliendihaldur (account manager)

 

Arendusprotsessi arendaja (Development process engineer)

 

Infrastruktuuri arhitekt (infrastructure architect)

Lahenduste arhitekt (solution architect)

 

Kasutajaliidese arhitekt (UI architect)

Süsteemiarhitekt/projekteerija (system architect)

Kvaliteediprotsessi arendaja (QA process engineer)

Protsessianalüütik (process analyst)

 

Nõuete analüütik (requirements analyst)

 

Andmebaaside projekteerija (database architect)

Testiarhitekt (test architect)

 

Infosüsteemi arhitekt

Võrguprojekteerija / -insener (Network architect/network engineer)

 

Ärianalüütik (business analyst)

Arendusvahendite haldaja/looja (development tools manager/creator)

Testimisraamistike looja (test framework creator)

Infosüsteemide audiitor (IT auditor)

Realisatsioon (implementation)

Projektijuht (project manager)

Tehniline analüütik (technical analyst)

Testija (tester/test engineer

Operations manager

Lepingute koostaja (contract writer)

Visuaalne disainer/arvutigraafik (graphical designer)

Tarkvarainsener/programmeerija (software engineer/programmer)

Jõudlustestija (performance tester)

Varundaja/andmehoidja (backup manager)

 

Intellektuaalse omandi spetsialist (intellectual property specialist)

Kasutajamugavuse spetsialist (usability designer)

Veebiarendaja (web designer)

Süsteemitestija (system tester)

Süsteemiadministraator (systems administrator)

Litsentseerimis-spetsialist (licence specialist)

Andmeanalüütik (data analyst)

Turvarakenduste arendaja (security developer)

Turvatestija (security tester)

Süsteemide integreerija (systems integrator)

Väljalasete koordinaator (release manager)

Kasutajajuhendite kirjutaja (technical writer)

Jõudlusspetsialist (performance optimizer)

Testide automatiseerija (test automater)

Riistvaratehnik (hardware technician)

Infosüsteemi haldur (information system administrator)

Võrguadministraator (Network manager)

 

 

Paigaldusvahendite arendaja (deployment engineer)

Keskkondade haldur (environment manager)

 

Andmebaasi administraator (database administrator)

 

 

 

Ehitusskriptide haldaja (build script manager/builder)

Suitsutestija (smoke tester)

 

BI spetsialist (business intelligence specialist)

 

 

 

 Andmebaasiprogrammeerija (database programmer)

 

Andmebaasiraportite koostaja (database report writer)

 

 

Andmepuhastaja (data cleanser)

 

 

Sisuhaldaja (content manager)

 

 

 

 

 

Penetratsioonitestija (penetration tester)

 

 

 

 

Integratsioonitestija (integration tester)

 

 

 

 

Tehnoloogiaspetsialist (technology specialist) – mõeldud mingi konkreetse tehnoloogia tundjat

 

 

 

 

Vastuvõtutestija (acceptance tester)

Kasutajatugi (user support)

 

 

Jätkuarendaja (sustained engineer)

Eskaleerija (escalation specialist)

Kasutajatugi (helpdesk)

 

 

 

 

Üleminekuspetsialist (transition manager)

 

 

 

 

Koolitaja (instructor)

 

 

 

 

Jätkusuutlikkuse tagaja (business continuity/disaster recovery engineer)

Konsultant

 

Legend

Eeldab inimeste juhtimist

Eeldab tihedat kasutajatega suhtlemist

Eeldab kirjutamisoskust

Seotud kujundusega

Seotud andmebaasidega

Seotud turvalisusega

Eeldab juriidilisi teadmisi